Képzési Célok

Az ASTRA HFC képzési célja: Az általa működtetett bázisból is kiválasztott ügyes gyerekek sportági képzése.
Célunk: Minél több, minél jobban képzett gyereket (nem csapatot!) adni a magyar labdarúgás minél magasabb szintjére.

 • Az ASTRA HFC nevelési célja:
  Legalább annyira fontos a nálunk sportoló gyermekek személyiségének formálása, mert bár csak kevés gyerekből lesz híres labdarúgó, viszont egészséges fegyelmezett és becsületes sportembert mindenkiből nevelhetünk. Ezért alapelvünk, hogy a sport ebben a korban nem mehet a tanulás rovására! A sportág jellegéből fakadóan alkalmas arra, hogy olyan emberi tulajdonságokat fejlesszünk általa, mint az önfegyelem, becsületesség, közösségi gondolkodás stb.

  Az ASTRA HFC edzőinek kiemelt feladata, hogy értelmes, pozitív gondolkodású becsületes gyerekeket formáljanak a csapatukban sportoló játékosokból.
 • Az ASTRA HFC szakmai képzési elvei
  – Az életkori sajátosságokat figyelembevevő, korosztályos képzés alapján dolgozunk.
  – A korosztályos képzés azt jelenti, hogy figyelembe véve az adott korosztály élettani, biológiai, pszichés jellemzőit, lehetőségeit, tudjuk, hogy melyik tulajdonságot miért, mikor és hogyan fejlesszük.
  A megfelelő életkorban, a megfelelő képességet fejlesztjük a megfelelő módon egy adott cél érdekében.
  – Gyerekekben gondolkozás és nem csapatokban.
  – A mérkőzés nem a képzés célja, hanem csak eszköze.
  – A mozgáskoordináció és a technika elsődlegessége. 
 • Az ASTRA HFC nevelési elvei

  Az öltözőben:

  – Pontosság: időben ott lenni az edzésen.
  – Öltözői rend: az öltözőben való helyes viselkedés

  Az edzésen:

  – Edzésfegyelem – Maximális odafigyelés és erőbedobás
  – Hatékony munka
  – Technikai gyakorlatok: gyorsan és pontosan
  – Gyorsasági gyakorlatok: teljes intenzitással
  – Állóképességi gyakorlatok: kitartással
  – Taktikai gyakorlatok: odafigyeléssel
  – Önállóság: bemelegítésnél, gyakorlásnál, akkor is, ha az edző nem áll ott.
  – Edzéseszközök óvása, rendben tartása (labdák, mezek stb.)

  A mérkőzésen:

  – Sportszerű viselkedés
  – Becsületesség
  – Nyerő típus kinevelése
  – Az utolsó percig küzdeni, fel nem adni
  – Önbizalommal, bátran játszani, kezdeményezni
  – Elviselni a nagy „tétet”
  – Vállalni a felelősséget

  Otthon:

  – Tanulás – sportolás összehangolása
  – Házi feladatok: Rádolgozás az edzésre, gyakorlás otthon. 
 • Az ASTRA HFC edzése
  – Minden edzésnek van egy hangsúlyos célja.
  – A gyakorlatok egymásra épülnek
  – Lehető legtöbb gyakorlatot labdával végezzük.
  – Mindkét lábbal gyakorlás, minden oldal felé.
  – Nem túl hosszú gyakorlatvégzés, a monotonitás kerülése.
  – A hibák javítása.
  – Több edzésen keresztül visszatérő gyakorlatformák a rögzülés érdekében
  – Gyorsaság és pontosság a gyakorlásokban.
  – Sok dicsérettel és bátorítással sikerélmény biztosítása a gyerekeknek.
  – Felszabadult hangulatban fegyelmezett gyakorlás. 
 • Az ASTRA HFC edzői
  Az edzésen:
  – Határozott és következetes a gyerekekkel
  – Tud biztatni, bátorítani, dicsérni a gyakorlások alatt.
  – A hibákat is észreveszi, kijavításukra ösztönöz.
  – A korosztálynak megfelelő hangon nem ordibálva szól a gyerekekhez
  – Olyan edzést tart, amin a gyerekek fegyelmezetten, de szorongás nélkül, örömmel vesznek részt.
  – Az edzésen felszabadult légkört tud teremteni, a szigorúsága nem megy a hangulat rovására.
  A mérkőzésen:
  – Önbizalmat ad a játékosainak, nem tesz a gyerekekre túlzott elvárásokat,
  – Magyarázó jellegű, nyugodt utasításokat ad.
  – Higgadt viselkedésével példát mutat a gyerekeknek és szülőknek egyaránt.
  – Nem üvöltözik, ordibál a gyerekekkel.
  – Az első hiba után nem kezd el cserélni, nem fenyegeti a hibázó játékost.
  – Az utasításai, magyarázatai igazodnak a játékosai életkorához.
  – A jó dolgokat dicsérettel erősíti meg, a kritikái építő jellegűek.