Uncategorised kategória bejegyzései

Társasági adókedvezmény (TAO)

TAO 2018-19

Kérjük, tekintse meg az Astra HFC Kft. 2018-19. évad TAO dokumentációját az alábbi ikonra kattintva.

 

Kérelem   Jóváhagyó határozat  
   

 


TAO 2017-18

Kérjük, tekintse meg az Astra HFC Kft. 2017-18. évad TAO dokumentációját az alábbi ikonra kattintva.

 

Kérelem   Jóváhagyó határozat  
   

 


TAO 2016-17

Kérjük, tekintse meg az Astra HFC Kft. 2016-17. évad TAO dokumentációját az alábbi ikonokra kattintva.

 

Pályázat   Jóváhagyó határozat Javító határozat
 

 


TAO 2015-16

Kérjük, tekintse meg az Astra HFC Kft. 2015-16. évad TAO dokumentációját az alábbi ikonokra kattintva.

 

Pályázat   Jóváhagyó határozat
 

 


TAO 2014-15

Kérjük, tekintse meg az Astra HFC Kft. 2014-15. évad TAO dokumentációját az alábbi ikonokra kattintva.

 

1. oldal   2. oldal   3. oldal
   

 


TAO 2013-14

Kérjük, tekintse meg az Astra HFC Kft. 2013-14. évi TAO dokumentációját az alábbi ikonokra kattintva.

 

1. oldal   2. oldal   3. oldal
   

 


 

TAO 2012-13

A dokumentumok megtekintéséhez kattintson a képekre!

 

Határozat:   Indoklás:
 

Shop

Néhány szó a szublimációs technológiáról:

Szublimáció: kémiai folyamat,melynek során szilárd halmazállapotból gáz halmazállapotba alakul át az anyag.

Szublimációs nyomtatás: jelenleg a legjobb és legszebb minőséget biztosítja a digitális transzfernyomtatási technológiák közül!

Miért? Összehasonlítás néhány technikával:

Lézernyomtatós (fólia) transzfer:

A megnyomott felület mattabb és kevésbé tartós. A fólia kitapintható az anyagon

( körvonalat ad).

Direkt nyomtatás:

A megfelelő tinta és előkezelés ( esetleg utókezelés) esetén jó minőségű és tartós, de a színek élénksége nem közelíti meg a szublimációs technológiával elérhető színspektrumot.

Szublimációs nyomtatás:

Mivel ez esetben csak a tinta transzferálódik, a megnyomott rész homogén a környezetével, élénk színű. A festéket nem lehet kitapintani,lekaparni,megtörni!

A technika eszközei:

Speciális tinta,mely megfelelő hő hatására szublimálódik, a folyamat közben az anyagba transzferálódik. A folyamat fontos része a megfelelő alapanyag, ez textil termékek esetében elsősorban a poliészter, egyéb ( fém,fa,kő,kerámia) pedig a tárgy anyagába bevont lakk. Az eljárás nélkülözhetetlen része a speciális nyomtató ( és papír) és a hőprés(ek).

A piacon jelenleg ez a technológia “megelőzi a korát”. Hihetetlenül élethű, fényképminőségű nyomatot lehet létrehozni alkalmazásával.

Az Astra HFC felépítése

     

Az Astra Hungary Football Club az alábbi csapatokat működteti:


   
Astra Bíró-Kert FC
 • Női NB I
 • Női Magyar Kupa
 • Országos Leány U-17
 • Országos Leány U-15
 • Budapesti Leány U-15
 
Astra Kiskunfélegyházi Bulls
 • Női Futsal NB I
 • Női Futsal Magyar Kupa
 • Országos Leány U-15 Futsal
 • Bács-Kiskun megyei Női bajnokság (keresztpályás)
 • U-11
 • U-9
 • U-7
 
Astra Hungary FC
 • Pest megyei Női Futsal
 • Pest megyei Női Futsal U-17
 • Pest megyei Női Futsal U-15
 
Astra Silver
 • Budapest Női Bajnokság
 
Astra Közterület SK
 • Női Futsal NB II

<

Etikai kódex

I. Általános alapelvek

 • A jelen Etikai Kódexet az Astra Hungary Football Club szakmai közössége hozta létre.
 • Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogi forrás. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik az Astra Hungary Football Club céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.
 • Az Etikai Kódex az Astra Hungary Football Club szakmai működésének a szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után. melynek mértékét az Etikai Kódex IV. pontja alatt megjelenített fegyelmezési intézkedések szabályozzák.
 • Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik az Astra Hungary Football Clubbal sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók szüleire, és az Astra Hungary Football Club alkalmazottaira.
 • Területi hatálya kiterjed az Astra Hungary Football Club valamennyi intézményére, telephelyére, a sportpályákra, a klub által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira.
 • Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig.

II. A sportolói és ahhoz kapcsolódó jogok 

1. A sportoló jogai

 • Az Astra Hungary Football Club játékosának joga, hogy az eredményes felkészüléshez szükséges valamennyi szakmai. személyi és tárgyi feltételeket megkapja.
 • Az Astra Hungary Football Club játékosát meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátja.
 • Az Astra Hungary Football Club játékosának joga, hogy az MLSZ idevágó rendelkezései szerint, a labdarúgó javára megkösse az előírt biztosítási szerződést, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár a Sportszervezet, akár a játékos bármely más kategóriájú biztosítást is megkössön.
 • Az Astra Hungary Football Club játékosának joga, hogy az egyesület biztosítsa számára a labdarúgó mérkőzésekre, versenyekre való utazást, és a bajnoki mérkőzéseken a felszerelést (mez, nadrág, sportszár). 

2. Az edző jogai

 • Az Astra Hungary Football Club edzőinek joga, hogy az eredményes felkészítéshez valamennyi szükséges szakmai, tárgyi feltételeket megkapja.
 • Javaslatot tehet az általa tehetségesnek ítélt játékosok klubhoz történő igazolására.

III. Sportoló és ahhoz kapcsolódó kötelességek 

1. Általános sportolói kötelességek

 • Az Astra Hungary Football Club tagjai a sportrendezvényeken kötelesek a névadó hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell. hogy tartsák magukat. Etikátlan cselekedetnek számít a közösségromboló tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, mindennemű drog használata.
 • A játékosoknak kötelessége a klub szellemiségét magáénak vallani, (emberiesség, a futball, a tanulás) és ennek megfelelően viselkedni mindenhol.
 • A mérkőzéseken, nemzetközi tornákon a játékosoknak a klub szellemiségének megfelelően kell, hogy képviseljék az egyesületet. Mindent meg kell tenni a győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, nem ellenséget látni benne. El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha az számunkra nem kedvező. Uralkodni kell az indulatokon, bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a sajátjátékostársát. Játékukkal viselkedésükkel hatni kell a közönségre is. Ezek be nem tartása súlyos etikátlanságok közé tartozik.
 • Sérülést, betegséget jelezni kell a klubvezetés felé.
 • Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében kötelező betartani.
 • A játékos tudomásul veszi, hogy az iskola szünetek a labdarúgásban nem jelentenek automatikusan szünetet. 

2. Labdarúgó foglalkozások

 • A játékos köteles az edző által megjelölt időben és helyen megjelenni, a rá háruló szakmai feladatokat tudásának maximumát adva végrehajtani.
 • Az edzésekről csak edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket, sérüléseket tudatni kell a korosztályos edzőjével akkor is, ha azok nem a klub rendezvényein történtek.

3. Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok

 • A különböző rendezvényeken a klub által megkívánt felszerelésben kell megjelenni, ezzel is demonstrálni a klubhoz való tartozást.
 • Minden sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, megakadályozni rongálását. A felszereléseket a játékosok kötelesek tisztán tartani. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot az edzőnek kell jelenteni.
 • A klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a labdarúgók kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
 • A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • A pályák rendjéért a játékosok felelősek.
 • A játékosok kötelesek megfelelő felszerelést viselni a műfüves pályákon. 

4. Az öltözői rend

 • A játékosok kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani.
 • Az öltözőben a ruházatot, a labdarúgó felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni.
 • Az öltözőben a labdarúgó felszerelésen, és a saját ruházaton kívül csak a foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak, értéktárgyakat az öltözőben tartani tilos.
 • Kötelező a fürdőt rendeltetésszerűen használni. oA játékos köteles kifüggesztett öltözői, illetve pályarendet betartani. 

5. Az edző kötelességei

 • Az edzőknek az Astra Hungary Football Clubot minden körülmények között hírnevéhez méltóan kell képviselniük.
 • A klub rendezvényein kötelesek a megkívánt öltözékben megjelenni.
 • Az edzőre bízott csapatot kötelessége a klub szakmai követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni.
 • Az edzők kötelessége év közben új játékosok felkutatása.
 • A pályák rendjéért az edzők és a játékosok felelősek.   (Foglalkozások után a pályán nem maradhat semmi.)
 • A kizárást minden esetben meg kell indokolni. 

IV. Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok 

 • Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása az interneten keresztül nyomtatott formában történik.
 • A játékosokkal egy arra összehívott értekezleten történik az értelmező megismertetése.
 • Az Etikai Kódex érvényesülésének figyelemmel kísérése a vezetőedző és a labdarúgó edzők közös feladata. Az Etikai Kódex évenkénti felülvizsgálatát illetve annak módosítását kezdeményezheti a vezetőedző illetve az edzői testület.
 • Az Etikai Kódex elfogadtatása a labdarúgókkal azáltal történik meg, hogy az adott évadra, játékengedélyük kiváltása a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes bizottságánál kiváltásra kerül, melynek birtokában jogosulttá válnak a versenyeken való részévételre, így ennélfogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják. A versenyengedélyek őrzésének helye a mindenkori korosztályos edző feladata, és felelőssége is egyben.

 

 

Az Astra HFC története

Az Astra HFC története

Az „Astra Hungary Football Club” egy az államtól, és minden egyéb szervezettől független sportegyesület, mely alapjaiban a Taksony SE-ből kiváló női futball szakágat foglalja magába 2011 júniusától.

Az Astra HFC egy teljesen új klubmodell kialakításával nyit Nyugat felé, és törekszik létrehozni az „európai szintű” labdarúgást hazánkban.

Egyedi felfogásmódja, etikai kódexe, szakmai háttere és ideális környezete segítségével pedig nem csak résztvevője a különböző bajnokságoknak, de meghatározója is. Folyamatos fejlődése és növekedése irányt mutathat a sikerhez vezető úton…

   

            Sic itur ad Astra.

Fejlesztési program 2013-14

Az ASTRA HFC sportszervezet sportfejlesztési programja
a 2013/14-es évadra vonatkozóan

 

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

 

Olyan klubot építettünk fel, amely a különböző női bajnokságok minden színterén versenyben van, amelyben mindenki megtalálja a képességeinek, elhivatottságának megfelelő játéklehetőséget. Jelenleg két felnőtt csapatunk versenyez, az egyik a női NB I-ben – jelenleg a 2. helyen áll és a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott – a másik a Budapest Bajnokságban, ahol jelenleg a 3. helyen áll. Utánpótláscsapatokat versenyeztetünk a női U-17-es, U-15-ös bajnokságokban és a Bozsik-programban is részt veszünk az U-7, U-9, U-11-es korosztályokban. Futsal szakágunk csúcsán az NB1-es csapat áll, amely idén Magyar Kupa győztes lett és a bajnoki fináléba is beverekedte magát. Futsal utánpótlásunk jelenleg 5 csapattal vesz részt MLSZ által szervezett bajnokságokban. Minden korosztályban magyar válogatott labdarúgókkal rendelkezünk. Az ASTRA HFC a felnőtt csapatok működtetése mellett az utánpótlás teljes vertikumát fel kívánja építeni, mind a futball, mind a futsal területén. Miután az Astra Hungary FC Kft. nem rendelkezik saját sportlétesítménnyel, ezért az edzésekhez és mérkőzésekhez megfelelő mennyiségű és minőségű tornacsarnokot, ill. természetes -, és műfüves pályát kell bérelni. Fontosnak tartjuk a megfelelő sportfelszerelések beszerzését is: ennek nem csak kényelmi szempontjai vannak, szerepet játszik az egyesületi brand, a játékosok identításának kiépítése is. Szakmai célkitűzéseink: – minél több kislány számára biztosítani a mozgásélmény megszerzését, a labdás ügyességfejlesztést, a labdarúgás alapjai elsajátításának lehetőségét. – rendszeres – heti több alkalommal történő – foglalkoztatás és életkornak megfelelő számú és lebonyolítású formájú esemény szervezése. – a labdarúgással, mint eszközzel egészséges, sportos életmódra nevelés, minél több kislány számára. – a legjobb csapatok, játékosok csatlakozásának biztosítása a magasabb szintű szakmai rendszerekhez, a tehetségesnek mutatkozó fiatalok felismerése, kiválasztása, speciális foglalkoztatása. – a korszerű edzőképzés adta szakmai lehetőségek kihasználása. Szervezeti, gazdasági és egyéb céljaink: – a lehető legszélesebb, a nevelési – oktatási intézményeket és az egyesületet is magában foglaló sportolói bázis kialakítása. – egymásra épülő szervezeti szintek átlátható működése. – játékoslétszám folyamatos emelése, regisztráció, sportolói életútkövetés. – folyamatos, fenntartható finanszírozhatóság, hosszútávú tervezés és monitoring alkalmazása. – látványos, jól kommunikálható rendszer felállítása és üzemeltetése.

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Olyan klubot építettünk fel, amely a különbözõ nõi bajnokságok minden színterén versenyben van, amelyben mindenki megtalálja a képességeinek, elhivatottságának megfelelõ játéklehetõséget. Jelenleg két felnõtt csapatunk versenyez, az egyik a nõi NB I-ben – jelenleg a 2. helyen áll és a Magyar Kupa döntõjébe is bejutott – a másik a Budapest Bajnokságban, ahol jelenleg a 3. helyen áll. Utánpótláscsapatokat versenyeztetünk a nõi U-17-es, U-15-ös bajnokságokban és a Bozsik-programban is részt veszünk az U-7, U-9, U-11-es korosztályokban. Futsal szakágunk csúcsán az NB1-es csapat áll, amely idén Magyar Kupa gyõztes lett és a bajnoki fináléba is beverekedte magát. Futsal utánpótlásunk jelenleg 5 csapattal vesz részt MLSZ által szervezett bajnokságokban. Minden korosztályban magyar válogatott labdarúgókkal rendelkezünk. Az ASTRA HFC a felnõtt csapatok mûködtetése mellett az utánpótlás teljes vertikumát fel kívánja építeni, mind a futball, mind a futsal területén. Miután az Astra Hungary FC Kft. nem rendelkezik saját sportlétesítménnyel, ezért az edzésekhez és mérkõzésekhez megfelelõ mennyiségû és minõségû tornacsarnokot, ill. természetes -, és mûfüves pályát kell bérelni. Fontosnak tartjuk a megfelelõ sportfelszerelések beszerzését is: ennek nem csak kényelmi szempontjai vannak, szerepet játszik az egyesületi brand, a játékosok identításának kiépítése is. Szakmai célkitûzéseink: – minél több kislány számára biztosítani a mozgásélmény megszerzését, a labdás ügyességfejlesztést, a labdarúgás alapjai elsajátításának lehetõségét. – rendszeres – heti több alkalommal történõ – foglalkoztatás és életkornak megfelelõ számú és lebonyolítású formájú esemény szervezése. – a labdarúgással, mint eszközzel egészséges, sportos életmódra nevelés, minél több kislány számára. – a legjobb csapatok, játékosok csatlakozásának biztosítása a magasabb szintû szakmai rendszerekhez, a tehetségesnek mutatkozó fiatalok felismerése, kiválasztása, speciális foglalkoztatása. – a korszerû edzõképzés adta szakmai lehetõségek kihasználása. Szervezeti, gazdasági és egyéb céljaink: – a lehetõ legszélesebb, a nevelési – oktatási intézményeket és az egyesületet is magában foglaló sportolói bázis kialakítása. – egymásra épülõ szervezeti szintek átlátható mûködése. – játékoslétszám folyamatos emelése, regisztráció, sportolói életútkövetés. – folyamatos, fenntartható finanszírozhatóság, hosszútávú tervezés és monitoring alkalmazása. – látványos, jól kommunikálható rendszer felállítása és üzemeltetése.

Projekt idõtartalma és tevékenységének ütemterve

A projektünk megvalósítása a 2013-2014-as bajnoki esztendõre datálódik döntõen, de mivel ez egy természetesen állandóan megújuló program, ezért valószínûleg a további esztendõkre is lesz teendõnk. Amennyiben a sportfejlesztési programunk elnyeri a támogatást, úgy 2013. július közepétõl (07.20.) kezdõdnek meg a program tartalmi elemeinek megvalósításai, s 2014.06.30-ig ezek be is fejezõdnek. – sporteszközök beszerzései 2013. júliustól folyamatosan – pályabérlések 2013. júliustól folyamatosan – szállítási költségek 2013.júliustól folyamatosan – versenyeztetéssel kapcsolatos étkezések költségei 2013. augusztusától folyamatosan – edzõtáborok: várhatólag 2013. július-augusztus, illetve 2014. január-február hónapokban – személyi jellegû ráfordításaink 2013. júliustól folyamatosan – az utánpótlásban dolgozó sportszakembereink díjazása 2013. júliustól folyamatosan – az utánpótlásban dolgozó szakembereink különbözõ licenceken való képzése, továbbképzése: az MLSZ által meghatározott idõpontokban A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az elsõ projekt, a teljes egyesületi vertikum kiépítését célozza. A tervezetben hangsúlyos elemként jelennek meg a képzések: a korábbinál több sportszakemberre van szükségünk. Fontosnak tartjuk, hogy a lányokkal többségében nõi edzõk, illetve a nõi futball speciális világát belülrõl ismerõ edzõk dolgozzanak, az õ munkájukhoz van szükség a különbözõ MLSZ. által szervezett licenceképzéseken való részévételre. A második projekt a szatellit-klubok rendszere. A szatellit-programot (amely tulajdonképpen “kihelyezett” csapatok mûködését jelenti, a nõi futball sajátosságai teszik indokolttá. A szatellit-program tulajdonképpen a Bozsik-program alközponti rendszerét veszi át – Budapest vonzáskörzetében a fõváros dél-pesti régiójának és a Csepel-sziget (anglomeráció) közelében és Bács-Kiskun megyében, kiskunfélegyházi központtal több helyen szervezve leánycsapatot. Harmadik projektünk az iskolai tömegesítõ program – ennek a színtere elsõsorban Csepel, nem feledve más dél-pesti kerületek (Pestszenterzsébet, Soroksár) oktatási intézményeit, illetve Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetének intézményeit sem. Fontosnak és kiemelt célnak tekintjük az önkormányzatokkal való együttmûködést és esetleges partneri szerzõdések megkötését velük, hiszen többek között egyáltalán nincs kihasználva a labdarúgás sportágban rejlõ, az egészséges életmódot ösztönzõ erõ és futball szakmai potenciál. Az iskolai, tömegesítési program nagyszerû lehetõséget kínál arra, hogy az egyesület bázisának szélesítése mellett a labdarúgással kapcsolatos, kedvezõ társadalmi hatásokat is kiaknázzuk. A projekt keretében az Astra HFC Kft. foglalkoztatni szeretné azokat a – jellemzõen az iskolában testnevelõként is dolgozó – edzõket, akik a csapatokkal legalább heti két edzésen, rendszeresen dolgoznak. Klubunk biztosítja a szükséges sportfelszereléseket is és a képzés színterét adó oktatási intézmények számára a létesítmény használatáért bérleti díjat fizet. Valamennyi a programba bevont labdarúgót az Astra HFC Kft. regisztrálja, igazolja le – játékosaink bekapcsolódnak az alközpont Bozsik-tornáiba is. Projektünk idõtartama a 2011-es évtõl datálódik, megvalósítása folyamatos és jelenleg is tart. Kötöttünk már együttmûködési megállapodást iskolákkal, szatellit-programunkban együttmûködési megállapodást hoztunk létre labdarúgó klubbokkal, illetve Kiskunfélegyháza alpolgármesterével is együtt dolgozunk a futsal és futball szakágunk továbbfejlesztésén helyben is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok idõbeni realizálódására), a várt elõnyök és a figyelembe veendõ kockázatok megjelölése 1. A labdarúgás jobban családi programmá válhat, ha a család kislány tagja is érintett. A “vegyes gyerekes” családok nem szakadnak szét, apa fiú és anya lány párosra, hanem együtt “futballoznak”. 2. A kisfiúk csapataiban játszó lányok kialakítják, illetve javítják a srácok szocializációs képességeit. A kisfiúk megtanulják érteni, elfogadni, tisztelni a másik nemet. 3. A futballozó lányok (6-30 éves korosztály) szúrkolóként, ezáltal fogyasztóként jelennek meg a futballpiacon. Vásárlásaik, költéseik a férfi labdarúgást gazdagítják. 4. A támogatók, szponzorok számára egyrészt tekintélyes létszámnövekedést, másrészt új célcsoportot is jelent a nõi futballista/szurkoló megjelenése. A cégek szívesebben csatlakoznak a (férfi) labdarúgáshoz is, ha üzenetük szélesebb közönséghez jut el. 5. Kereskedelmi médiumokban (elektronikus és írott) roppant jelentõs, sõt talán a legnagyobb büdzsével azok a cégek vannak jelen, akik termékeikkel, szolgáltatásaikkal fõként a nõket célozzák. 6. Azok a lányok, illetve asszonyok, akik maguk is futballoztak, családanyaként, pedagógusként, marketingszakemberként, de akár cégvezetõként is nyilvánvalóan “futballbarátabbak” lesznek, mint azok a társai, akiket “riaszt” a foci. A korábbi nõi futballistákra számíthat a férfi futball is. 7. A labdarúgást nem lehet elég korán kezdeni! Stratégiai cél a tömegesítés, a korosztályok lefele tolása, az óvodás -, kisiskolás csapatok szervezése. Segíti a gyerekek bevonását a labdarúgásba, ha a nagyon fiatal labdarúgókkal szakképzett nõi edzõk, egykori játékosokból lett “pótmamák” foglalkoznak. 8. Magyarország Kormánya stratégiai eszközként definiálta a sportot, ezen belül elsõsorban a labdarúgást, az általános népegészség javítása, a betegség megelõzés érdekében. Honfitársaink több, mint fele nõ…


Tekintse meg programunk részletes költségvetését, és a kapcsolódó egyéb dokumentációt is galériánkban, vagy az alábbi képre kattintva.

További információt a TAO menüpontban talál.