Fejlesztési program 2013-14

Az ASTRA HFC sportszervezet sportfejlesztési programja
a 2013/14-es évadra vonatkozóan

 

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

 

Olyan klubot építettünk fel, amely a különböző női bajnokságok minden színterén versenyben van, amelyben mindenki megtalálja a képességeinek, elhivatottságának megfelelő játéklehetőséget. Jelenleg két felnőtt csapatunk versenyez, az egyik a női NB I-ben – jelenleg a 2. helyen áll és a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott – a másik a Budapest Bajnokságban, ahol jelenleg a 3. helyen áll. Utánpótláscsapatokat versenyeztetünk a női U-17-es, U-15-ös bajnokságokban és a Bozsik-programban is részt veszünk az U-7, U-9, U-11-es korosztályokban. Futsal szakágunk csúcsán az NB1-es csapat áll, amely idén Magyar Kupa győztes lett és a bajnoki fináléba is beverekedte magát. Futsal utánpótlásunk jelenleg 5 csapattal vesz részt MLSZ által szervezett bajnokságokban. Minden korosztályban magyar válogatott labdarúgókkal rendelkezünk. Az ASTRA HFC a felnőtt csapatok működtetése mellett az utánpótlás teljes vertikumát fel kívánja építeni, mind a futball, mind a futsal területén. Miután az Astra Hungary FC Kft. nem rendelkezik saját sportlétesítménnyel, ezért az edzésekhez és mérkőzésekhez megfelelő mennyiségű és minőségű tornacsarnokot, ill. természetes -, és műfüves pályát kell bérelni. Fontosnak tartjuk a megfelelő sportfelszerelések beszerzését is: ennek nem csak kényelmi szempontjai vannak, szerepet játszik az egyesületi brand, a játékosok identításának kiépítése is. Szakmai célkitűzéseink: – minél több kislány számára biztosítani a mozgásélmény megszerzését, a labdás ügyességfejlesztést, a labdarúgás alapjai elsajátításának lehetőségét. – rendszeres – heti több alkalommal történő – foglalkoztatás és életkornak megfelelő számú és lebonyolítású formájú esemény szervezése. – a labdarúgással, mint eszközzel egészséges, sportos életmódra nevelés, minél több kislány számára. – a legjobb csapatok, játékosok csatlakozásának biztosítása a magasabb szintű szakmai rendszerekhez, a tehetségesnek mutatkozó fiatalok felismerése, kiválasztása, speciális foglalkoztatása. – a korszerű edzőképzés adta szakmai lehetőségek kihasználása. Szervezeti, gazdasági és egyéb céljaink: – a lehető legszélesebb, a nevelési – oktatási intézményeket és az egyesületet is magában foglaló sportolói bázis kialakítása. – egymásra épülő szervezeti szintek átlátható működése. – játékoslétszám folyamatos emelése, regisztráció, sportolói életútkövetés. – folyamatos, fenntartható finanszírozhatóság, hosszútávú tervezés és monitoring alkalmazása. – látványos, jól kommunikálható rendszer felállítása és üzemeltetése.

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Olyan klubot építettünk fel, amely a különbözõ nõi bajnokságok minden színterén versenyben van, amelyben mindenki megtalálja a képességeinek, elhivatottságának megfelelõ játéklehetõséget. Jelenleg két felnõtt csapatunk versenyez, az egyik a nõi NB I-ben – jelenleg a 2. helyen áll és a Magyar Kupa döntõjébe is bejutott – a másik a Budapest Bajnokságban, ahol jelenleg a 3. helyen áll. Utánpótláscsapatokat versenyeztetünk a nõi U-17-es, U-15-ös bajnokságokban és a Bozsik-programban is részt veszünk az U-7, U-9, U-11-es korosztályokban. Futsal szakágunk csúcsán az NB1-es csapat áll, amely idén Magyar Kupa gyõztes lett és a bajnoki fináléba is beverekedte magát. Futsal utánpótlásunk jelenleg 5 csapattal vesz részt MLSZ által szervezett bajnokságokban. Minden korosztályban magyar válogatott labdarúgókkal rendelkezünk. Az ASTRA HFC a felnõtt csapatok mûködtetése mellett az utánpótlás teljes vertikumát fel kívánja építeni, mind a futball, mind a futsal területén. Miután az Astra Hungary FC Kft. nem rendelkezik saját sportlétesítménnyel, ezért az edzésekhez és mérkõzésekhez megfelelõ mennyiségû és minõségû tornacsarnokot, ill. természetes -, és mûfüves pályát kell bérelni. Fontosnak tartjuk a megfelelõ sportfelszerelések beszerzését is: ennek nem csak kényelmi szempontjai vannak, szerepet játszik az egyesületi brand, a játékosok identításának kiépítése is. Szakmai célkitûzéseink: – minél több kislány számára biztosítani a mozgásélmény megszerzését, a labdás ügyességfejlesztést, a labdarúgás alapjai elsajátításának lehetõségét. – rendszeres – heti több alkalommal történõ – foglalkoztatás és életkornak megfelelõ számú és lebonyolítású formájú esemény szervezése. – a labdarúgással, mint eszközzel egészséges, sportos életmódra nevelés, minél több kislány számára. – a legjobb csapatok, játékosok csatlakozásának biztosítása a magasabb szintû szakmai rendszerekhez, a tehetségesnek mutatkozó fiatalok felismerése, kiválasztása, speciális foglalkoztatása. – a korszerû edzõképzés adta szakmai lehetõségek kihasználása. Szervezeti, gazdasági és egyéb céljaink: – a lehetõ legszélesebb, a nevelési – oktatási intézményeket és az egyesületet is magában foglaló sportolói bázis kialakítása. – egymásra épülõ szervezeti szintek átlátható mûködése. – játékoslétszám folyamatos emelése, regisztráció, sportolói életútkövetés. – folyamatos, fenntartható finanszírozhatóság, hosszútávú tervezés és monitoring alkalmazása. – látványos, jól kommunikálható rendszer felállítása és üzemeltetése.

Projekt idõtartalma és tevékenységének ütemterve

A projektünk megvalósítása a 2013-2014-as bajnoki esztendõre datálódik döntõen, de mivel ez egy természetesen állandóan megújuló program, ezért valószínûleg a további esztendõkre is lesz teendõnk. Amennyiben a sportfejlesztési programunk elnyeri a támogatást, úgy 2013. július közepétõl (07.20.) kezdõdnek meg a program tartalmi elemeinek megvalósításai, s 2014.06.30-ig ezek be is fejezõdnek. – sporteszközök beszerzései 2013. júliustól folyamatosan – pályabérlések 2013. júliustól folyamatosan – szállítási költségek 2013.júliustól folyamatosan – versenyeztetéssel kapcsolatos étkezések költségei 2013. augusztusától folyamatosan – edzõtáborok: várhatólag 2013. július-augusztus, illetve 2014. január-február hónapokban – személyi jellegû ráfordításaink 2013. júliustól folyamatosan – az utánpótlásban dolgozó sportszakembereink díjazása 2013. júliustól folyamatosan – az utánpótlásban dolgozó szakembereink különbözõ licenceken való képzése, továbbképzése: az MLSZ által meghatározott idõpontokban A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az elsõ projekt, a teljes egyesületi vertikum kiépítését célozza. A tervezetben hangsúlyos elemként jelennek meg a képzések: a korábbinál több sportszakemberre van szükségünk. Fontosnak tartjuk, hogy a lányokkal többségében nõi edzõk, illetve a nõi futball speciális világát belülrõl ismerõ edzõk dolgozzanak, az õ munkájukhoz van szükség a különbözõ MLSZ. által szervezett licenceképzéseken való részévételre. A második projekt a szatellit-klubok rendszere. A szatellit-programot (amely tulajdonképpen “kihelyezett” csapatok mûködését jelenti, a nõi futball sajátosságai teszik indokolttá. A szatellit-program tulajdonképpen a Bozsik-program alközponti rendszerét veszi át – Budapest vonzáskörzetében a fõváros dél-pesti régiójának és a Csepel-sziget (anglomeráció) közelében és Bács-Kiskun megyében, kiskunfélegyházi központtal több helyen szervezve leánycsapatot. Harmadik projektünk az iskolai tömegesítõ program – ennek a színtere elsõsorban Csepel, nem feledve más dél-pesti kerületek (Pestszenterzsébet, Soroksár) oktatási intézményeit, illetve Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetének intézményeit sem. Fontosnak és kiemelt célnak tekintjük az önkormányzatokkal való együttmûködést és esetleges partneri szerzõdések megkötését velük, hiszen többek között egyáltalán nincs kihasználva a labdarúgás sportágban rejlõ, az egészséges életmódot ösztönzõ erõ és futball szakmai potenciál. Az iskolai, tömegesítési program nagyszerû lehetõséget kínál arra, hogy az egyesület bázisának szélesítése mellett a labdarúgással kapcsolatos, kedvezõ társadalmi hatásokat is kiaknázzuk. A projekt keretében az Astra HFC Kft. foglalkoztatni szeretné azokat a – jellemzõen az iskolában testnevelõként is dolgozó – edzõket, akik a csapatokkal legalább heti két edzésen, rendszeresen dolgoznak. Klubunk biztosítja a szükséges sportfelszereléseket is és a képzés színterét adó oktatási intézmények számára a létesítmény használatáért bérleti díjat fizet. Valamennyi a programba bevont labdarúgót az Astra HFC Kft. regisztrálja, igazolja le – játékosaink bekapcsolódnak az alközpont Bozsik-tornáiba is. Projektünk idõtartama a 2011-es évtõl datálódik, megvalósítása folyamatos és jelenleg is tart. Kötöttünk már együttmûködési megállapodást iskolákkal, szatellit-programunkban együttmûködési megállapodást hoztunk létre labdarúgó klubbokkal, illetve Kiskunfélegyháza alpolgármesterével is együtt dolgozunk a futsal és futball szakágunk továbbfejlesztésén helyben is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok idõbeni realizálódására), a várt elõnyök és a figyelembe veendõ kockázatok megjelölése 1. A labdarúgás jobban családi programmá válhat, ha a család kislány tagja is érintett. A “vegyes gyerekes” családok nem szakadnak szét, apa fiú és anya lány párosra, hanem együtt “futballoznak”. 2. A kisfiúk csapataiban játszó lányok kialakítják, illetve javítják a srácok szocializációs képességeit. A kisfiúk megtanulják érteni, elfogadni, tisztelni a másik nemet. 3. A futballozó lányok (6-30 éves korosztály) szúrkolóként, ezáltal fogyasztóként jelennek meg a futballpiacon. Vásárlásaik, költéseik a férfi labdarúgást gazdagítják. 4. A támogatók, szponzorok számára egyrészt tekintélyes létszámnövekedést, másrészt új célcsoportot is jelent a nõi futballista/szurkoló megjelenése. A cégek szívesebben csatlakoznak a (férfi) labdarúgáshoz is, ha üzenetük szélesebb közönséghez jut el. 5. Kereskedelmi médiumokban (elektronikus és írott) roppant jelentõs, sõt talán a legnagyobb büdzsével azok a cégek vannak jelen, akik termékeikkel, szolgáltatásaikkal fõként a nõket célozzák. 6. Azok a lányok, illetve asszonyok, akik maguk is futballoztak, családanyaként, pedagógusként, marketingszakemberként, de akár cégvezetõként is nyilvánvalóan “futballbarátabbak” lesznek, mint azok a társai, akiket “riaszt” a foci. A korábbi nõi futballistákra számíthat a férfi futball is. 7. A labdarúgást nem lehet elég korán kezdeni! Stratégiai cél a tömegesítés, a korosztályok lefele tolása, az óvodás -, kisiskolás csapatok szervezése. Segíti a gyerekek bevonását a labdarúgásba, ha a nagyon fiatal labdarúgókkal szakképzett nõi edzõk, egykori játékosokból lett “pótmamák” foglalkoznak. 8. Magyarország Kormánya stratégiai eszközként definiálta a sportot, ezen belül elsõsorban a labdarúgást, az általános népegészség javítása, a betegség megelõzés érdekében. Honfitársaink több, mint fele nõ…


Tekintse meg programunk részletes költségvetését, és a kapcsolódó egyéb dokumentációt is galériánkban, vagy az alábbi képre kattintva.

További információt a TAO menüpontban talál.

 

Vélemény, hozzászólás?